ชา ปี้หลัวชุน / Bilochun

«Изумрудные спирали весны» или «Билочунь»

ชา ปี้หลัวชุน

ชานี้เก็บเกี่ยวเฉพาะยอดใบ เป็นชาที่นิยมดื่มเพื่อฟื้นฟูร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีควรชงชาด้วยภาชนะที่เป็นแก้ว และเซรามิก แนะนำให้ชงชาด้วยน้ำอุณหภูมิที่ 85 องศา

สรรพคุณ
• ช่วยล้างสารพิษในร่างกาย
• ปรับสมดุลของร่างกาย
• ละลายไขมันในเลือด

Bilochun

Spring magnificent classic of the first green tea leaves. This tea awakens the energy all the way to its surprising fresh, delicate taste. T 85 ° C

• Cleans out toxins and impurities;
• Cleans the vessels;
• Displays fats;
• Improves mood

«Изумрудные спирали весны» или «Билочунь»

Весенний великолепный классический зеленый чай из первых листочков. Ароматный, очаровательный – этот чай пробуждает энегию своим удивительно свежим, изящным вкусом. Т 85 С

Профилактические свойства:
• Очищает от токсинов и шлаков;
• Чистит сосуды;
• Выводит жиры;
• Улучшает настроение

Close Menu